Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leningperiode of als het onderpand wordt verkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over de volle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximaal mogelijke rente-aftrek op. Vergeleken met andere hypotheekvormen heeft u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten.

De nieuwe hypotheekregels schrijven voor dat de aflossingsvrije hypotheek niet meer mag bedrag dan 50% van de vrije verkoopwaarde van uw woning.

Voor wie?
Deze hypotheekvorm kan een uitkomst bieden bij mensen die op enig moment hun maandelijkse lasten willen dempen.

Wat zijn de voordelen?
Doordat u niet aflost en ook geen kapitaal opbouwt om af te lossen, zijn uw maandelijkse lasten lager dan wanneer u wel aflost.

Wat zijn de nadelen?
Het niet aflossen geeft een risico. U blijft een hypotheek houden totdat u het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden. Na maximaal 30 jaar vervalt bovendien uw belastingvoordeel waardoor uw netto lasten toenemen.

  • 1
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • restschuld
  • rente

“Advies zoals advies bedoeld is”

“Advies zoals advies bedoeld is.”

- Maurice Hurkmans